Jesteś tutaj

Prace seminaryjne i zaliczeniowe

Szanowni Państwo,
w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Na studiach II stopnia wszystkie prace śródroczne (prace seminaryjne oraz zaliczeniowe z bloków tematycznych) sprawdzane są w systemie plagiat.pl.
System antyplagitowy pomaga opiekunowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac seminaryjnych oraz zaliczeniowych (w blokach tematycznych) przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.