Instytut Historyczny UW

Istniejący od 1930 roku Instytutu Historyczny prowadzi interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią, zatrudniając najlepszych polskich specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Celem działalności dydaktycznej Instytutu jest wykształcenie profesjonalistów wyposażonych w liczne umiejętności i wszechstronne kompetencje.
W kolejnych latach (2017, 2018, 2019, 2020) studia na kierunku historia zajmują pierwsze miejsce w rankingu "Perspektyw", a w latach 2018, 2019 i 2020 były jedynym polskim kierunkiem "historia" w rankingu QS Top Universities.