Jesteś tutaj

PROCEDURY I INSTRUKCJE

Szanowni Państwo!

Wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy składać poprzez system USOS, wydrukować i podpisane przynieść do jednego z sekretariatów ds. studenckich (p. 5 lub p. 7) lub bezpośrednio na dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich dr. hab. Marka Pawełczaka (dotyczy także studentów spoza IH).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)

podania o przepisanie lub uznanie ocen (w ramach UW i spoza UW)

podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) - powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów)
 

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS jest podanie o wznowienie na studia.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

INSTRUKCJA ROZLICZENIA OD ROKU 2018/2019

ZASADY REALIZOWANIA INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAUKOWEJ (OBOWIĄZUJE OD 2019/2020)

FORMULARZ INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW (PROGRAM OD ROKU 2019/2020)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROGRAM OD ROKU 2019/2020)