Jesteś tutaj

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze. Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwum, biurze, w tym do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.

Informacja dotycząca rozliczenia toku studiów:
warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów jest
- zaliczenie wszystkich przedmiotów
- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
- złożenie w sekretariacie "karty obiegowej" (w załączniku ) oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historyczny UW
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe - świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie