Jesteś tutaj

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej - program studiów

Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Instytutu Historycznego oraz zaproszonych do współpracy ekspertów m.in.: z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w budynku Instytutu Historycznego UW.  W ciągu 2 semestrów oferujemy Państwu 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Uwaga! Program studiów uwzględnia obieg i archiwizację dokumentacji elektronicznej, został bowiem dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).