Jesteś tutaj

Fasciculi Historici Novi

Instytut Historyczny jest wydawcą serii publikacji zbiorowych zatytułowanej "Fasciculi Historici Novi".
"Fasciculi Historici Novi" to kontynuacja „Fasciculi Historici”, wydawanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1968-1990.
Każdy tom ma charakter monotematyczny i zawiera prace jednego lub kilku autorów. Szczególne znaczenie redakcja przywiązuje do publikacji wyróżniających się prac magisterskich powstałych w Instytucie Historycznym UW.
Instytut wydaje serię "Fasciculi Historici Novi" wraz z wydawnictwem DiG, które prowadzi sprzedaż tytułów.
Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 1. Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL.  Studia, Anna Kozłowska, Tadeusz Markiewicz, Justyna Piasecka ; pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Marcina Kuli, Warszawa 1998;
 2.  Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 1998;
 3. Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej, (1386-1506), cz. 1, oprac. Piotr Chojnacki [et al.] ; pod red. Piotra Węcowskiego, Warszawa 1999;
 4. Z biografistyki Polski późnego średniowiecza. Studia, Rafał Jaworski, Piotr Chojnacki, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2001;
 5. Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2002;
 6. Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 2007;
 7. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2007;
 8. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2007;
 9. Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku, pod red. Urszuli Augustyniak, Warszawa 2009;
 10. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2009;
 11. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, pod red. Romana Michałowskiego, Warszawa 2011;
 12. Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Katarzyna Gołąbek ; red. Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 2012;
 13. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, pod red. Agnieszki Bartoszewicz, Warszawa 2013;
 14. Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Rafał Ojrzyński, Warszawa 2014;
 15. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Cz. 2, pod redakcją Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2015.