Jesteś tutaj

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza

Centrum im. Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje na zasadzie zakładu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Twórcą Centrum im. Anielewicza jest prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim do przejścia na emeryturę w 2001 r. Funkcję kieronika Centrum pełniła następnie dr Jolanta Żyndul (2001-2013). Od 2014 kieronikiem Centrum jest dr hab. Anna Michałowska-Mycielska.
Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów studiów "Historii i kultury Żydów," historii, jak i studentów innych kierunków zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury Żydów. W 2001 r. został stworzony blok tematyczny „Historia Żydów Polskich”, który stanowi jedną z oferowanych w Instytucie ścieżek specjalizacyjnych dla studentów studiów magisterskich. Centrum organizuje również objazdy naukowe dla studentów zainteresowanych kulturą Żydów w Polsce.