Jesteś tutaj

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

Zespół Historii Kultury Staropolskiej (ZHKS) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego istnieje  od  1994. Powstał jako Katedra Kultury Staropolskiej, w 2000 r. został przekształcony w stały zespół badawczy, zatwierdzony przez Senat UW. Obecnie w ramach ZHKS współpracuje ok. 20 pracowników naukowych IHUW, doktorantów oraz pracowników innych jednostek badawczych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania i seminaria ZHKS! 

Więcej informacji o składzie i aktualnych pracach Zespołu na stronie:
http://zhks.uw.edu.pl/
 
Prócz indywidualnych projektów uczestników ZHKS prowadził następujące programy badań zespołowych:

  1. w latach 1994-1998  program badawczy nt.  Przenikanie się  kultur  na północnych obszarach Rzeczypospolitej  w  XVII i pierwszej połowie XVIII wieku
  2. w latach 2000-2001: Świadomość polityczna społeczeństwa staropolskiego w  XVI  - XVIII  wieku
  3. w latach 2002-2004: Funkcjonowanie klasycznej  terminologii politycznej w języku elit Rzeczypospolitej XV-XVIII w. Zakres recepcji i ewolucja znaczeń.
  4. w latach 2004-2009: Zbory  ewangelickie  w Rzeczypospolitej XVI – XVIII w. Baza danych.. Owocem projektu jest m.in. mapa stworzona przez prof. Bogumiła Szadego http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=zbory
  5. w latach 2004-2010: Testamenty mieszczan warszawskich XV-1 poł. XVII w. jako źródło historyczne. Elektroniczna baza danych i edycja źródłowa. Wynikiem projektu jest m.in. publikacja: A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda, Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, Warszawa 2010.
  6. w latach 2013-2017: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku (grant NPRH, kierownik: Urszula Augustyniak). Wynikiem projektu jest m.in. seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2017, 7 t.
  7. w latach 2013-2017: Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w. (grant NCN, kierownik: Maciej Ptaszyński). Wynikiem była m.in. monografia M. Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2018
  8. w latach 2014-2019: Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 – przygotowanie edycji krytycznej (grant NPRH, kierownik: Agnieszka Bartoszewicz)
  9. w latach 2019-2021: Recepcja Zgody sandomierskiej (1570) w Europie w XVI-XVIII w. Rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych (grant NCN, kierownik: Maciej Ptaszyński)