Jesteś tutaj

Zakład Historii Starożytnej

Kierownik zakładu: 
Telefon: 
22 55 24 513 (p. 101), 22 55 24 514 (p. 102)

Historia
W 1922 roku powstała Katedra Historii Starożytnej, której kierownictwo powierzono prof. Tadeuszowi Wałkowi-Czerneckiemu (zm. w Brighton w 1949 roku). Po wojnie pracę nad odbudową życia naukowego Instytutu Historycznego podjęła Iza Bieżuńska-Małowist, która od września 1947 r. została zatrudniona w Instytucie jako starszy asystent. W 1952 r. objęła ona stanowisko kierownika Katedry, a od 1969 r. - Zakładu Historii Starożytnej, które zajmowała do chwili przejścia na emeryturę w 1987 roku. Następnie kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej została prof. Ewa Wipszycka-Bravo (obecnie emerytowana profesor Instytutu Archeologii UW). W latach 1996-2008 stanowisko to piastował prof. Włodzimierz Lengauer. Od 2009 r. kierownikiem Zakładu jest prof. Adam Ziółkowski.
Działalność
Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Warszawskiego to największa i jedna z najważniejszych placówek tego rodzaju w Polsce. Pracują tu badacze starożytności greckiej i rzymskiej, a także specjaliści od dziejów cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu. Obecnie najważniejsze kierunki badań obejmują z jednej strony historię społeczno-polityczną i ustrojową (B. Bravo, W. Lengauer, R. Kulesza, J. Rzepka, M. Węcowski, A. Wolicki), a także religijną (B. Bravo,  W. Lengauer) i intelektualną (B. Bravo, M. Węcowski, A. Wolicki) świata greckiego do końca epoki hellenistycznej, z drugiej zaś historię późnego antyku i wczesnego Bizancjum (P. Janiszewski, K. Stebnicka, R. Wiśniewski, E. Szabat) oraz starożytnego Kościoła (P. Janiszewski, R. Wiśniewski). Zainteresowania pracowników Zakładu obejmują również inne obszary starożytności - od historii Sumeru (M. Stępień), przez historię i religię ludów Palestyny (Ł. Niesiołowski-Spanò, K. Stebnicka), po historię Rzymu i topografię Miasta (A. Ziółkowski). Wspólnym obszarem badawczym wielu pracowników Zakładu jest historia antycznej historiografii - zarówno greckiej (B. Bravo, M. Węcowski, A. Wolicki) i rzymskiej (A. Ziółkowski, K. Stebnicka,  P. Janiszewski), jak i biblijnej (Ł. Niesiołowski-Spanò).
Pracownicy Zakładu prowadzą indywidualne granty oraz kierują grupami badawczymi w ramach projektów realizowanych z grantów Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Nauki (P. Janiszewski, J. Rzepka, K. Stebnicka, M. Węcowski, Ł. Niesiołowski-Spanò, R. Wiśniewski). Dr hab. Robert Wiśniewski jest koordynatorem projektu badawczego finansowanego przez ERC. Z grona pracowników Zakładu rekrutują się redaktorzy dwóch wydawanych przez Instytut Historyczny UW czasopism starożytniczych: Palamedes. A Journal on Ancient History i U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze oraz serii wydawniczej: Akme. Studia Historica.
Duża część naukowego życia członków i gości zakładu odbywa sie w ramach seminarium prowadzonego przez prof. Ewę Wipszycką w każdy czwartek o 16.45 w siedzibie Zakładu Papirologii (link prowadzi do tematów i abstraktów kolejnych wystąpień).

Zainteresowanych odsyłamy do strony Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC).