Jesteś tutaj

Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii

Telefon: 
22 55 24 510 (p. 22), 22 55 24 511 (p. 23)
Email: 
nph.ih@uw.edu.pl

Historia
Zakład zajmuje się problematyką z zakresu szeroko rozumianego źródłoznawstwa i archiwistyki. Jest ona obecna w programie studiów historycznych od wznowienia Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r. - przede wszystkim w ramach zajęć i wykładów seminarium historii średniowiecza. Nacisk kładziony był na zagadnienia dyplomatyki i paleografii. Instytucjonalnie związały się one z katedrą, którą kierował od 1934 r. prof. Stanisław Kętrzyński. Zajęcia były kontynuowane w ramach tajnego nauczani podczas II wojny światowej. W odbudowanym w 1945 r. Instytucie Historycznym katedrę ponownie objął Stanisław Kętrzyński  po powrocie z obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Po jego rychłej śmierci w 1950 r. katedrą kierował długie lata prof. Aleksander Gieysztor, po nim prof. Ireneusz Ihnatowicz, a następnie (1999-2008) prof. Maria Koczerska i prof. Sławomir Gawlas (2008-2020). Od 2020 kierownikiem Zakładu jest prof. Agnieszka Bartoszewicz.
Działalność
Obecnie prowadzone są odrębne zajęcia w ramach czterech epok: średniowiecza, XVI-XVIII w., XIX w., oraz XX w. i wspomnianych specjalizacji. Obok problematyki źródłoznawczej, archiwalnej i edytorskiej badania pracowników Zakładu koncentrują się wokół ich własnej specjalizacji w ramach epok historycznych i dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu historii kultury, dziejów społecznych, ustroju oraz historii historiografii.